Informace o klubu

Dámský házenkářský klub (dále jen DHK) ZORA Olomouc je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. Klub provozuje sportovní činnost házené ženských složek, na úrovni vrcholové házené, s návazností na státní reprezentaci České republiky. Klub je pokračovatelem tradic ženské české házené v Olomouci, jeho založení se tedy datuje rokem 1919.

Sportovní činnost je provozována v areálu házené na Andrově stadionu v Olomouci, jehož součástí jsou dvě venkovní hřiště (jedno s tartanovým povrchem a druhé s povrchem z umělé trávy), sportovní hala s kapacitou 450 diváků, se sportovní ubytovnou a rehabilitačním zařízením se saunou. Součástí areálu je budova haly se sociálním zázemím, šatnami a technickými prostory. V areálu sportovišť se nachází restaurace ZORA klub.

DHK Olomouc měl ke dni 31.12.2016 428 členů, z toho je 372 hráček všech věkových kategorií od přípravky a miniházené až po družstvo žen, a 56 funkcionářů, trenérů a rozhodčích a ostatních členů klubu.

Organizačně řídí klub výkonný výbor (VV), který organizuje činnost klubu zejména po stránce finanční a marketingové. Pracuje ve složení: Ing. Vítězslav Růžička – předseda klubu, Jaromír Maráček – místopředseda klubu, Zdeněk Juráš – tajemník, Mgr. Jan Bělka, PhD – člen výboru, Jaroslav Turek – člen výboru.

Sportovní činnost organizuje a řídí Sportovní komise, která pracuje ve složení: Mgr. Jan Bělka, Ph.D., Mgr. Lucie Fabíková, Mgr. Iveta Hofmanová, Bc. Monika Vykoukalová.

Technickou a organizační činnost řídí Technicko organizační komise. Je ve složení: Zdeněk Juráš, Mgr. Lubomír Krejčíř, Jaroslav Turek, Ing. Václav Dobeš a Bc. Denisa Růžičková.

Mimo sportovní činnosti družstev všech věkových kategorií (ženy, starší dorostenky, mladší dorostenky, starší a mladší žákyně, miniházená 4+1 a přípravka), zabezpečuje klub organizačně, personálně i technicky příměstské tábory, přípravky a kroužky házené, žákovské a středoškolské ligy a Regionální házenkářské centrum (RHC).

Klubové barvy: modrá, bílá

logo_01